ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
dolihi.gr


Ο επισκέπτης, πριν χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο dolihi.gr, οφείλει να λάβει γνώση των παρόντων όρων χρήσης, αφού η πρόσβασή του στον ιστότοπο συνεπάγεται σε ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

Οι διαχειριστές του site dolihi.gr έχουν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, πάντα μέσα στα πλαίσια του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Το περιεχόμενο του dolihi.gr (κείμενο, εικόνες, γραφικά, σχέδια και γενικά όλα τα αρχεία του dolihi.gr), εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά αναφέρονται, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» των αρθρογράφων και των φωτογράφων του site, η οποία προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Κατά συνέπεια, τα αρχεία του ιστοτόπου dolihi.gr απαγορεύεται να αποτελέσουν αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Τα άρθρα ή τα αρχεία ή οι υπηρεσίες που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή ανήκουν στην εθνική ή διεθνή βιβλιογραφία, έγκεινται σε πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και κατά συνέπεια οι έχοντες την πνευματική ιδιοκτησία φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή σε άρθρα ή σελίδες του ιστοτόπου, με την προϋπόθεση ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης «Η Τριπολίτιδα», ενώ θα γίνεται σαφή αναφορά στον ιστότοπο dolihi.gr και στον συγγραφέα του άρθρου –όπου αυτός αναφέρεται– και δεν θα αντιβαίνει, τέλος, τους όρους της προηγούμενης παραγράφου.