Επειδή λόγω μη απαρτίας των μελών του Συλλόγου στην προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση της 1ης Μαρτίου 2009,  η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται αφού πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού Λειτουργίας του Συλλόγου και απαραίτητο είναι να παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών του Συλλόγου (αρθ. 25, καταστατικού)