Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 141/3-4-2009 η διακήρυξη για τη δημοπρασία «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΛΙΧΗΣ»

«Ο Δήμαρχος Λιβαδίου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης […] όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΛΙΧΗΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 272.510,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. […]

palaixano6

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 21.4.2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την Τρίτη 28.4.2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου.»