20-21 Ιουνίου 2009

Διήμερο εκδηλώσεων για τα 30 Χρόνια Προσφοράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης

21/6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

21 Ιουνίου 2009: Η παρουσίαση του Βιβλίου

21 Ιουνίου 2009: Η παρουσίαση του Βιβλίου

Σάββατο 20 Ιουνίου: Έκθεση Φωτογραφίας, Προβολή βίντεο, Μουσικές Περιπλανήσεις, Ανασκόπηση Ιστορικού της Προσφοράς.

Κυριακή 21 Ιουνίου: Παρουσίαση του Βιβλίου του κ. Σπ. Μπούμπα «Η Δολίχη στην Περραιβική Τριπολίτιδα» Χορευτικά Συγκροτήματα, γεύμα για τους επισήμους καλεσμένους.

«Ο Τριπολίτικος χώρος δυστυχώς παραμένει ανερεύνητος και παραμένει στη σιωπή και αδιαφορία από τους υπευθύνους. Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία μέρη. Στο Α΄ μέρος έχουν καταγραφεί τα όσα στοιχεία προέκυψαν και αναφέρονται στην ιστορική πορεία της Δολίχης δια μέσω των αιώνων. Το Β΄ μέρος αφορά το Προκατακλυσμιαίο Μαντείο της Περραιβικής Δωδώνης και το Γ΄ μέρος αναφέρεται στον Ιερό Όλυμπο και την Παρολύμπια Περιοχή απ’ όπου αναπτύχθηκε η ιδέα του Θείου (θρησκεία), το ιδεώδες του ανθρωπισμού, το ηρωικό ιδεώδες και του αθλητισμού.»