Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2009, 11:30 π.μ. στο Ζάννειο Μ.Κ. στο Λιβάδι

θα πραγματοποιηθεί η ετήσια δημόσια ειδική συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδίου με θέμα

«Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2008»

όπου καλούνται οι Δημότες και οι εκπρόσωποι Φορέων να συμμετάσχουν.