ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι

κάτοικοι του Δήμου Λιβαδίου

ενδιαφέρονται

να παραλάβουν καυσόξυλα

από το Δασαρχείο Κατερίνης

να υποβάλλουν αίτηση

μέχρι 26 Ιουνίου 2009.

Στο Δημαρχείο

εργάσιμες ημέρες και ώρες

Προσοχή…..

Μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού της Δ.Ε.Η.

Οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το αρ. 1897/1-6-2009 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πιερίας