Δημοπρατείται το έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ¨ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ¨» προϋπολογισμού δημοπράτησης 204.680,00 €, την 30 Ιουνίου 2009 στα γραφεία του Δήμου Λιβαδίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί το πόσιμο νερό της Δολίχης.


«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ¨ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ¨» προϋπολογισμού δημοπράτησης 204.680,00 Ε