Δημοπρατείται το έργο «Μετατροπή της Αποθήκης Αγροτικού Συνεταιρισμού σε Πολιτιστικό Κέντρο.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Λιβαδίου την Τρίτη 14/7/2009 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ.

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέχρι και την Πέμπτη 09/07/2009 και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 30,00 Ευρώ