Πρώτος έφυγε ο Τζίκας Κων/νος του Νικολάου  σε ηλικία 90 ετών την 18-6-09. Ακολούθησε η Γκόγκου Καλλιόπη Χα Κων/νου την 26-6-09, σε ηλικία 94 ετών και τέλος ο πρώην Κοινοτάρχης Λιόλιος Βασίλειος του Δημητρίου σε ηλικία 80 ετών, την 29-6-09.