ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα

«Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες»

και συγκεκριμένα για την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Δήμου, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πρόγραμμα που είναι ΔΩΡΕΑΝ θα διεξαχθεί στο Γυμνάσιο Λιβαδίου και απευθύνεται σε ενήλικους άνω των 18 ετών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν δωρεάν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και η συνολική διάρκεια είναι 50 ώρες με τα μαθήματα να γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2 ½ ώρες κάθε φορά, απογευματινές ώρες.

Πληροφορίες στο Δήμο Λιβαδίου: 24933- 50416

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ν. Λάρισας (2410-533977, 9:00 π.μ. -12:00 μ.)