Όσοι επιθυμούν να μετακαλέσουν αλλοδαπούς εργαζομένους για το έτος 2010 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Λιβαδίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες έως 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Στην αίτηση θα αναφέρεται ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων, η ειδικότητα, η ιθαγένεια, το χρονικό διάστημα απασχόλησης συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι το Ε1 και υπ. δήλωση με τον αριθμό των ζώων ή την έκταση γης και το δελτίο ταυτότητας ενδιαφερόμενου.

Πληροφορίες στο Δήμο Λιβαδίου, τηλ. 24933-50416