Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

και ώρα 10:00 π.μ.

στο Δημαρχείο

θα γίνει η πληρωμή των Καυσόξυλων

για τελευταία φορά

από όλους όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση.