ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Λιβάδι, 30 Σεπ  2009

Αρ. πρωτ.: 3160

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διεξαγωγής Εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Ο Δήμαρχος Λιβαδίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου των διατάξεων για την Εκλογή Βουλευτών»
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/7-9-2009 βάσει του οποίου διαλύθηκε η Βουλή και προκηρύχθηκαν γενικές εκλογές για την 4η Οκτωβρίου 2009.
  3. Την αριθμ. 48/2009 από 17-9-2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν 94 υποψήφιοι Βουλευτές της εκλογικής Περιφέρειας του Ν. Λάρισας.
  4. Την αριθμ. 4/2009 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 61/2009 από 23-9-2009 όμοια, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων βουλευτών των βασικών εκλογικών περιφερειών για τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.
  5. Την αριθμ. 5772/24-9-2009 προκήρυξη του Νομάρχη Λάρισας με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές του Ν. Λάρισας.
  6. Την αριθμ. 5635/17-9-2009 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας που αφορά τα Καταστήματα Ψηφοφορίας και τους εκλογείς που θα ψηφίσουν σ’ αυτά του Νομού Λάρισας με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας.

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε

Ότι καταρτίζουμε το πρόγραμμα ψηφοφορίας των εκλογέων δημοτών μας που θα ψηφίσουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, ως εξής:

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα της ίδιας ημέρας (Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009)

Οι εκλογείς άνδρες και γυναίκες για να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα θα πρέπει να προσέλθουν για ψηφοφορία στα παρακάτω εκλογικά τμήματα, εφοδιασμένοι με την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο:

Τμήμα 313ο (Πολιτιστικό Κέντρο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμο τους αρχίζει από  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως και ΓΙΑΤΙΜΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Τμήμα 314ο (Εξωραϊστικός Σύλλογος) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΓΚΑΒΟΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως και ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ και  Α.Τ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Τμήμα 315ο (2ο Δημοτικό Σχολείο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΑΒΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ έως και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ.

Τμήμα 316ο (Λύκειο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΑΝΝΑ έως και ΜΠΟΥΤΖΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

Τμήμα 317ο (1ο Δημοτικό Σχολείο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΤΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως και ΣΤΕΡΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τμήμα 318ο (Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΑΖΕ ΑΝΝΑ έως ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ.

Τμήμα 319ο (Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως και ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ.

Για ολόκληρο το Νομό Λάρισας θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) Βουλευτές.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.