Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών σε pdf  μορφή.

Αποτελέσματα από κάθε εκλογικό τμήμα.

(.pdf 31,2 kb)

Αναλυτικά

ΠΑ.ΣΟ.Κ.  (.pdf 19,4 kb)

Ν.Δ.        (.pdf 18,8 kb)

Κ.Κ.Ε.       (.pdf 18,4 kb)

ΛΑ.Ο.Σ.  (.pdf 19,1 kb)

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  (.pdf 19,6 kb)