ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι Δημότες του Τ.Δ. Δολίχης

την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009, 8:30 μ.μ.

στο Δημοτικό σχολείο Δολίχης

όπου, παρουσία Δημάρχου,

θα γίνει συζήτηση – κατάθεση προτάσεων

για τον προγραμματισμό έργων Δολίχης 2010.