Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Γίνεται γνωστό σε όλα τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 1992 ότι πρέπει να παρουσιασθούν στο Στρατολογικό Γραφείο Λάρισας την 3 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη, να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.

Μαζί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τα Μητρώα Αρρένων
  3. Ιατρική Βεβαίωση ή γνωμάτευση, εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας
  4. Στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρο

Ή από 2 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Ιανουαρίου 2010 τα δελτία απογραφής να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά στο Κ.Ε.Π. της περιοχής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Λιβαδίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 24933 – 50415