ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

6:00 ώρα το απόγευμα

μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο της Δολίχης

για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους για το έτος 2010.

Απαραίτητα, μαζί τους να έχουν την απόδειξη πληρωμής ασφαλιστικής εισφοράς που πλήρωσαν μέχρι 30-11-2009.

Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Δολίχης