Σχέδιο Καλλικράτης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδίου ομόφωνα αποφάσισε, σε δύο συνεχόμενες ειδικές συνεδριάσεις, για το σχέδιο Καλλικράτης, να παραμείνει αυτόνομος ο Δήμος Λιβαδίου κατ΄ εξαίρεση, επικαλούμενο την ορεινότητα, κάτι που προβλέπει και το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείο Εσωτερικών, αφού συζήτησε διεξοδικά όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της πρότασης.