Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια ενάντια της κλιματικής αλλαγής και σβήνουμε τα φωτα το Σάββατο 27.3.10 -8:30 μ.μ. για μια ώρα.

Παρακαλούμε υπογράψτε στην ειδική ιστοσελίδα:

www.wwf.gr/earthhour/tripolitida