ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
The Network of Associations of the Prefecture of Elassona and Overseas
emigrants «Perrevia», Secondary Non Governmental Organisation, ELASSONA LARISAS -GREECE
EMail: info@diktioelassonas.gr
ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: Πρόεδρος:6974-881944 FAX: 24930-22579
6ης Οκτωβρίου 115-Ελασσόνα (40200)
Έδρα: Ελασσόνα
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 182/29-3-2010
Ελασσόνα 29/3/2010
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτροπή Περιβάλλοντος με Πρόεδρο τον Αν. Καθηγητή Δρ  κ. Θεοχ. Ζάγκα, σύστησε  το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Όπως είναι γνωστό, το Δίκτυο Συλλόγων επ. Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που εκπροσωπεί πάνω από 60 Συλλόγους της επαρχίας Ελασσόνας και των Αποδήμων στην Ελλάδα και τον κόσμο, ενεργοποιείται με τρόπο μεθοδικό πάνω σε θέματα  που αφορούν τον Πολιτισμό ,το Περιβάλλον ,την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Οικονομία, θεωρώντας ότι αυτοί πρέπει να είναι οι κεντρικοί πυλώνες δράσης του.

Για τον λόγο αυτό ,σε κάθε δράση του προσπαθεί να προωθήσει όλα τα παραπάνω θέματα ,σε επίπεδο επαρχίας και όχι μόνο, αξιοποιώντας όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επ. Ελασσόνας ,αλλά και  αυτό που ανήκει στην επιστημονική κοινότητα και διακρίνεται στο αντικείμενο της Επιστήμης του.

Στα πλαίσια ,λοιπόν ,αυτά ,το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  ,σχεδιάζει τη σύσταση επιστημονικών επιτροπών , οι οποίες και θα υποστηρίζουν το έργο του Δικτύου ,που κάθε άλλο παρά εύκολο μπορεί να θεωρηθεί, αφού απαιτείται η συνδυασμένη αλλά και συντονισμένη δράση όλων των φορέων της περιοχής, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε μια περιοχή που πρέπει να αναδειχθεί και αναπτυχθεί ,μέσα από μεθοδική και συστηματική προσπάθεια .

Για όλους τους παραπάνω λόγους  συστήνεται , στα πλαίσια του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , Επιτροπή Περιβάλλοντος , με επιστημονικό υπεύθυνο –επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Δρ κ. Θεοχ.  Ζάγκα ( Πρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας) και μέλη τους κ.κ. 1. Αναγνωστάκη Σπ.(Περιβαλλοντολόγο-Δ/ντή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας ) ,2. Φτίκα Ζωή (Δασολόγος-περιβαντολόγος) ,3, Ράπτη Δημ. (Msc Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος)  και 4. Γκανάτσιο Ανδρέα ( περιβαλλοντολόγος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της Επιτροπής , Δρ κ. Θεοχ. Ζάγκας , είναι  Αν . Καθηγητής  στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος –Εργαστήριο Δασοκομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θες/νίκης (Δασική Οικολογία-Εφηρμοσμένη Δασοκομική)., έχει διακριθεί στο επιστημονικό του πεδίο ,τόσο στην Ελλάδα ,όσο και στο εξωτερικό και χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού όλης της επιστημονικής κοινότητας. Η συμβολή του ,δε, στην επιστημονική τεκμηρίωση δύσκολων και σύνθετων προβλημάτων και ερωτημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του ,  θα είναι καθοριστική

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ,θα λειτουργεί ως ανεξάρτητο επιστημονικό-συμβουλευτικό όργανο, πάνω σε σοβαρά θέματα που απασχολούν ή θα απασχολήσουν το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ή και άλλους φορείς της επ. Ελασσόνας και  θα  γνωμοδοτεί ,σύμφωνα με αυτά που επιτάσσει η Επιστήμη και η Τεχνολογία , σε θέματα όπως είναι το περιβάλλον, η ορθολογική χρήση της ενέργειας , η αειφόρα διαχείριση φυσικών πόρων ,προστασία βιοποικιλότητας , η αειφόρος ανάπτυξη, οι αναδασώσεις, οι οικοτουριστικές διαδρομές , ο Εθνικός Δρυμός και γενικά κάθε θέμα που αφορά ή επηρεάζει το περιβάλλον και την προστασία του .

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πιστεύει ότι όλα τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, όπως είναι το περιβάλλον και οι κλιματικές αλλαγές  ,πρέπει να αντιμετωπίζονται με μηχανισμούς , που διακονούν με σοβαρότητα τις Επιστήμες και τη Γνώση.

Ιδιαίτερα ,δε , σημαντικό θα είναι το έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος , με δεδομένο ότι το δυνατό όπλο της επαρχίας Ελασσόνας είναι το θαυμάσιο περιβάλλον της ,το οποίο πρέπει να ενισχυθεί,  αλλά και να προστατευτεί, με προσεγμένες και ήπιες παρεμβάσεις.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» θωρακίζεται απέναντι στις  προκλήσεις των καιρών και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και το Πανεπιστήμιο  ,το έργο της προσφοράς του στον τόπο, ενισχύεται και γίνεται πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε έγκριτους και σπουδαίους επιστήμονες να προσφέρουν στον τόπο τους ,σε συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών.

Για το Δ.Σ .του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Ο πρόεδρος Ο γενικός γραμματέας
Σκριάπας Κων/νος Γάτσας Νικόλαος
Οικονομολόγος Δικηγόρος LL.M