Προς κάθε ενδιαφερόμενο: Ο Σουγλής Γ. Αθανάσιος, διδάσκων στο Τ.Ε.Φ.Α.Α., συμμετείχε  στις παρακάτω εργασίες, που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικό περιοδικό (συνδέονται με links).

Τα θέματα των εργασιών είναι:

1. Η επίδραση ενός προπονητικού προγράμματος σε παραμέτρους της φυσικής κατάστασης επαγγελματιών ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της προαγωνιστικής περιόδου.

2. Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές στο Ελληνικό πρωτάθλημα.