Την Πέμπτη 15.4.2010 από 9.00 π.μ. έως το μεσημέρι, στο αγροτικό ιατρείο θα πραγματοποιηθεί ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και παρακαλούνται όσοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.