Η γενική συνέλευση και οι εκλογές που είχαν οριστεί για το Μ. Σάββατο 3.4.10, λόγω μη απαρτίας (μη προσέλευσης των 2/3 των μελών -άρθ. 16 του καταστατικού) μεταφέρονται στην Κυριακή 11.4.2010 -7:00 μ.μ. και θα διεξαχθούν ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρεθούν.