ΠΡΑΞΗ 20η

Γενική Συνέλευση 11η Απριλίου 2010

Σήμερα Κυριακή 11 Απριλίου 2010, ώρα 19:00, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Οικονομικός Απολογισμός
 2. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα παρευρισκόμενα μέλη όρισαν, με ανάταση των χεριών τους, πρόεδρο τον Παπαδημητρίου Αθ. Κωνσταντίνο και γραμματέα τον Τσακνάκη Β. Ευάγγελο.

Ο πρόεδρος γενικής συνέλευσης εισηγούμενος τα ανωτέρω θέματα και ξεκινώντας από το πρώτο απευθύνεται στον πρόεδρο του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου για οικονομικό απολογισμό.

Ο πρόεδρος του συλλόγου αναφέρθηκε στο έργο της διετίας που προηγήθηκε, τονίζοντας τις σημαντικότερες δραστηριότητες: το φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις», το πανηγύρι, το διήμερο προβολής της επαρχίας του δικτύου «Περραιβία», την έκδοση του βιβλίου του κ. Μπούμπα, τις ενέργειες για την προστασία του καταφύγιου άγριων ζώων στον προφήτη Ηλία, την ιδιότητα του λαογραφικού μουσείου ως ιδρυτικό μέλος στο υπό σύσταση δίκτυο μουσείων Θεσσαλίας, την κατασκευή μιας ξύλινης εισόδου στον προφήτη Ηλία, η οποία είναι σε εξέλιξη, την υπό διαμόρφωση βρύση στο Παλαίχανο, την αναφορά στην προσφορά της αιμοδοσίας, με αφορμή την επικείμενη αιμοδοσία της 15ης Απριλίου 2010 κλπ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα έσοδα – έξοδα:

Έσοδα: 32.727 € – έξοδα: 29.366 € – Υπόλοιπο: 3.361 €, το οποίο βρίσκεται σε λογαριασμό όψεως της Εθνικής Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εισηγούμενος το 2ο θέμα κηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Με ανάταση των χεριών, εκλέγεται εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους:

 1. Θεοδωράκη Β. Χρήστο
 2. Κλεισιάρη Αθ. Φώτιο και
 3. Τσακνάκη Θ. Κων/νο

Αποφασίστηκε η εγγραφή/ ανανέωση των μελών να ανέρχεται στο ποσό των 3,00 € για τη διετία.

Οι υποψήφιοι του διοικητικού συμβουλίου είναι:

 1. Θεοδωράκης Χρ. Σταύρος
 2. Κατσάρας Αθ. Ιωάννης
 3. Λιόλιος Κ. Αθανάσιος
 4. Λιόλιος Θ. Θεόφιλος
 5. Λιόλιος Π. Θωμάς
 6. Τσακνάκης Χρ. Απόστολος
 7. Τσακνάκης Β. Ευάγγελος

Για την εξελεγκτική επιτροπή:

 1. Λιόλιος Θ. Διονύσιος
 2. Τσακνάκης Π. Αθανάσιος
 3. Τσιόγκας Α. Θεόκλητος

Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται από 19.30 έως 21:00

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη: 44.

Ψήφισαν: 43.

Το συνολικό ποσό από την εγγραφή των μελών ανέρχεται σε (44×3).

Σύνολο ψηφοδελτίων: 43

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 43

Άκυρα ψηφοδέλτια: 0

Οι υποψήφιοι έλαβαν του παρακάτω ψήφους:

Για το διοικητικό συμβούλιο:

 1. Θεοδωράκης Χρ. Σταύρος: 29
 2. Κατσάρας Αθ. Ιωάννης: 31
 3. Λιόλιος Κ. Αθανάσιος: 28
 4. Λιόλιος Θ. Θεόφιλος: 29
 5. Λιόλιος Π. Θωμάς: 31
 6. Τσακνάκης Χρ. Απόστολος: 27
 7. Τσακνάκης Β. Ευάγγελος: 34

Για την εξελεγκτική επιτροπή:

 1. Λιόλιος Θ. Διονύσιος: 28
 2. Τσακνάκης Π. Αθανάσιος: 15
 3. Τσιόγκας Α. Θεόκλητος: 25

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συλλόγου, οι εκλεγμένοι, εντός προθεσμίας 15 ημερών κι έπειτα από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος, θα συνέλθουν σε σώμα, προκειμένου να εκλέξουν πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Στη συνέχεια το νέο προεδρείο θα καλέσει το παλιό, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα ξεπερνά τις 15 ημέρες, για να παραδώσει το αρχείο και την προεδρεία του συλλόγου, με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, υπογεγραμμένο και από τα δύο προεδρεία, καθώς και από τη νεοεκλεγείσα εξελεγκτική επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Θεοδωράκης Β. Χρήστος

Κλεισιάρης Αθ. Φώτιος

Τσακνάκης Θ. Κων/νος

Ο Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

Τσακνάκης Β. Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως

Παπαδημητρίου Αθ. Κωνσταντίνος