Αιφνιδιαστικά κατατέθηκε στη βουλή το σχέδιο «Καλικράτης» την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010. Ο Δήμος Ελασσόνας θα περιλαμβάνει, πλέον, όλη την επαρχία, με έδρα την Ελασσόνα, αποτελούμενος από τους σημερινούς δήμους α.Αντιχασίων β.Ελασσόνας γ.Λιβαδιου δ.Ολύμπου ε.Ποταμιάς στ.Σαρανταπόρου και τις κοινότητες α.Βερδικούσιας, β.Καρυάς γ.Τσαριτσάνης, οι οποίοι καταργούνται.