Σε μυστική ψηφοφορία, που διεξήχθη στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα», την Κυριακή 16.5.2010 -8:00 μ.μ. προέκυψε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών «Φίλα Ευβιότου».

Πρόεδρος: Γκόγκου Σουλτάνα

Αντιπρόεδρος: Φωτίου Ελένη

Γραμματέας: Μίχου Γεωργία

Ταμίας: Παπακωνστανίνου Άννα

Μέλη: Θεοδωράκη Θεανώ, Λιόλιου Ευδοκία, Λιόλιου Σοφία

Το όνομα της Φίλα Ευβιότου αναφέρεται αρκετές φορές σε αρχαίες επιγραφές που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο χώρο της Περραιβικής Τρίπολης. Πρώτος απ’ όλους την αναφέρει ο Α. Αρβανιτόπουλος στην Αρχαιολογική Εφημερίδα του 1925-1926 με τίτλο «Προσωπογραφία Τριπολιτών Περραιβών». Στη συνέχεια αναφέρεται από την Γάλλο αρχαιολόγο Gerard Lucas στη πανεπιστημιακή διατριβή του με τίτλο «Les cites antiques de la haute vallee du Titarese (Thessalie)», που εκδόθηκε στη Lyon το 1992. Τέλος, στην επιγραφή που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής  βασιλικής στο Καστρί Δολίχης, όπως ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη του Εφόρου κ. Λάζαρου Δεριζιώτη και του αρχαιολόγου κ. Σπύρου Κουγιουμτζόγλου.