Η γυναίκες της Πυροσβεστικής. Άρθρο της Ροδιακής Εφημερίδας, στο οποίο αναφέρεται η Τσακνάκη Ολυμπία. Δείτε το άρθρο εδώ.