Ολοκληρώθηκε, επιτυχώς, η εγγραφή του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, την 29.7.2010.

Η εγγραφή των Πολιτιστικών Φορέων στο παραπάνω Μητρώο είναι απαραίτητη, προκειμένου οι Φορείς να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για επιχορήγηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιήσουν.