Συνεχίζεται η συστηματική ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί Δολίχης» και θα διαρκέσει έως τέλος Αυγούστου 2010. Η ανασκαφή ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με επικεφαλής τον αρχαιολόγο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σπύρο Κουγιουμτζόγλου.