Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010, το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης «Φίλα Ευβοιότου» χόρεψε στη Γεράνεια Δ. Σαρανταπόρου, πλαισιώνοντας το ετήσιο Αντάμωμα των Γερανειωτών.