Την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 -9:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Οικονομικός Απολογισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

2. Δημιουργία Χορευτικού Τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου

3. Οργάνωση νέων εκδηλώσεων