Καλούνται όσοι θέλουν να ενταχθούν στο νέο χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» να συγκεντρωθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Δολίχης την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 5.30 μ.μ.

Το νέο χορευτικό συγκρότημα απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες και θα λειτουργεί με την ευθύνη του Πολιτιστικού Συλλόγου, σε συνεργασία με το χοροδιδάσκαλο κ. Αθανάσιο Γκόγκο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.