Ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Πατσιά -Διασώστη του ΕΚΑΒ Λάρισας- για την προσφορά του βιβλίου [Γκούρτσας, Ν. First Aid, Πρώτες Βοήθειες, Οδηγός Πρώτων βοηθειών, Θεσσαλονίκη: 2008] στη βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου.