ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 19.00 μ.μ
.

Το Δίκτυο Συλλόγων επ. Ελασσόνας «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στην προσπάθεια ενημέρωσης όλων των μελών του σχετικά με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την πλήρη αξιοποίησή τους, διοργανώνει την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 19.00 μ.μ.,  σε συνεργασία με την Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε., μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Ημερίδα με  θέμα:

«Πρόγραμμα LEADER και αξιοποίησή του από τις ΜΚΟ του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»»

Σκοπός της Ημερίδας θα είναι η ενημέρωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης του Προγράμματος LEADER, στα πλαίσια του Άξονα 4, από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις –Μέλη του Δικτύου Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», αλλά και μεταφορά της εμπειρίας και των καλών πρακτικών στα μέλη του Δικτύου από τα στελέχη της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.

Όπως είναι γνωστό, η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία, να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4- Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER για την περίοδο 2007-2013 για το σύνολο του Νομού Λάρισας, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με δεδομένα:

1. το ενδιαφέρον του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για πλήρη αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τα Μέλη-Συλλόγους του (70 ), όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά και γενικότερα από όλο τον πληθυσμό της επαρχίας Ελασσόνας

2. τη μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας εξωστρεφούς στρατηγικής για όλη την επαρχία Ελασσόνας

3. τη ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τη δημιουργία και περαιτέρω βελτίωση  των υποδομών της περιοχής και

4. τις δυνατότητες υλοποίησης δράσεων από τα Μέλη του Δικτύου, που μπορούν να ενταχθούν και ενισχυθούν μέσα από το Πρόγραμμα LEADER

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πιστεύει ότι με την πρωτοβουλία του αυτή συμβάλει στην αναπτυξιακή δυναμική όλης της επαρχίας, αφού η περιοχή διαθέτει θαυμάσιο περιβάλλον, τεράστιο αρχαιολογικό πλούτο, εξαιρετικά προϊόντα και δυνατότητες να εξελιχθεί σε έναν αγαπημένο τόπο προορισμού επισκεπτών και ορειβατών από όλο τον κόσμο, με επίκεντρο το μυθικό βουνό, τον Όλυμπο.

Γι’ αυτό καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη αυτή ημερίδα, που θα γίνει στα γραφεία της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. στην Ελασσόνα.