Τα μαθήματα του νέου χορευτικού συγκροτήματος θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, 7:30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δολίχης.

Το νέο χορευτικό συγκρότημα, στο οποίο υπεύθυνος είναι ο χοροδιδάσκαλος κ. Σάκης Γκόγκος, απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο έφηβο ή ενήλικα, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» είναι το νέο χορευτικό συγκρότημα, με το μεράκι όλων των συμμετεχόντων, να καταστεί ακόμη πιο αξιόλογο, δίνοντας περισσότερες χορευτικές παραστάσεις σε διάφορα μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Θα αποτελεί, παράλληλα, και μία δημιουργική δραστηριότητα για τα μέλη που θα συμμετέχουν.