Εν τη Επαρχία Ελασσώνος
[…]

22) Η κοινότης Σέλου μετονομάζεται εις «κοινότητα Πυθίου» και ο ομώνυμος αυτή συνοικισμός Σέλος εις «Πύθιον».
23) Ο συνοικισμός Δούχλιστα της αυτής κοινότητος μετονομάζεται εις «Δολίχη»
[…]

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 156 του έτους 1928, το οποίο πλέον διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Δείτε το ΦΕΚ από το Ε.Τ. κάνοντας κλικ εδώ

Δείτε επίσης:
Pandektis.gr -Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών. Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας. Τελευταία πρόσβαση στις 15.10.2010.