1. Εισάγετε το e-mail σας στο πεδίο «ΕΓΓΡΑΦΗ», αριστερά στο μενού,.

2. Επιβεβαιώστε, στη συνέχεια, στο email που θα λάβετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

3. Θα λάμβάνετε, πλέον, ενημερώσεις για τα νέα που θα δημοσιεύονται στο dolihi.gr στο email σας.