Με τη συμμετοχή αρκετών εθελοντών αιμοδοτών πραγματοποιήθηκε η 2η τακτική εθελοντική αιμοδοσία, την Τρίτη 26.10.10 στη Δολίχη. Η Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας βρέθηκε στη Δολίχη από το πρωί και παρέμεινε έως το μεσημέρι, ενώ αρκετοί ήταν  και οι εθελοντές που, ενώ προσήλθαν, δεν έδωσαν τελικά  αίμα, λόγω άλλων αιτιών (π.χ. υπόταση).