ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 46,21%
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 44,91%
ΑΒΡΑΝΑΣ 8,88 %

Εκλογικά Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Aκυρα Λευκά Αποχή Έγκυρα
105 Από 105 [ 100 %] 41.385 28.641 758 [ 2 %] 192 [ 0 %] [ 30 %] 27.691
A/A Συνδυασμοί Ψήφοι Ποσοστό
1 «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 12.436 44,91 %
2 « ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» – ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 12.797 46,21 %
3 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΒΡΑΝΑΣ 2.458 8,88 %
Πηγή: ekloges.larissa.gr
Εκλογικά Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Aκυρα Λευκά Αποχή Έγκυρα
606 Από 606 [ 100 %] 250.593 173.218 8.889 [ 5 %] 5.179 [ 2 %] [ 30 %] 159.150
A/A Συνδυασμοί Ψήφοι Ποσοστό
1 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ 2.603 1,64 %
2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ – ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ 8.341 5,24 %
3 «ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» – ΠΟΥΛΑΚΗΣ 4.920 3,09 %
4 «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ» – ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ 49.295 30,97 %
5 «ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ» – ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2.506 1,57 %
6 «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» – ΜΠΟΥΤΑΣ 22.856 14,36 %
7 «ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΑ» – ΚΟΥΡΕΤΑΣ 6.055 3,80 %
8 «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» – ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 62.574 39,32%
Πηγή:ekloges.larissa.gr