Αναλυτικά αποτελέσματα δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου:

 

ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου

Αναλυτικά αποτελέσματα -Καραγιάννης Χρ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Πασχόπουλος Γ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Αβρανάς Δ.

ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου

Αναλυτικά αποτελέσματα -Αγοραστός Κ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Παπατόλιας.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Μπούτας Ευαγ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Λοιποί