100ο Εκλογικό Τμήμα Δολίχης.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:

Ώρα: 8:05 μ.μ.:

Εγγεγραμμένοι: 491
Ψήφισαν: 374
Άκυρα: 17
Λευκά: 3
Έγκυρα: 354

Α) «ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Γ. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ» : 185

Β) «ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΝΗΣ» : 169

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:

Ώρα: 9:15 μ.μ.:

Εγγεγραμμένοι: 491
Ψήφισαν: 374
Άκυρα: 27
Λευκά: 23
Έγκυρα: 324

Α) «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» – Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ» : 170

Β) «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ» – Α. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ» : 154