ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Έγκυρα Λευκά Ψηφίσαντες Γραμμένοι Άκυρα
93ο (Πολιτιστικό Κέντρο) 161 93 254 1 267 421 12
94ο (Εξωραιστικός Σύλλογος) 122 89 211 2 222 418 9
95ο (2ο Δημοτικό Σχολείο) 130 100 230 2 241 420 9
96ο (Λύκειο Λιβαδίου) 115 77 192 5 204 418 7
97ο (1ο Δημοτικό Σχολείο) 127 112 239 5 257 420 13
98ο (Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο) 128 101 229 3 242 419 10
99ο (Γυμνάσιο) 147 87 234 3 244 418 7
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 930 659 1589 21 1677 2934 67
100ο (Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) 169 185 354 3 374 491 17
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 169 185 354 3 374 491 17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1099 844 1943 24 2051 3425 84
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ Έγκυρα Λευκά Ψηφίσαντες Γραμμένοι Άκυρα
93o (Πολιτιστικό Κέντρο) 166 79 245 7 267 421 15
94ο ( Εξωραιστικός Σύλλογος ) 139 70 230 4 222 418 9
95ο ( 2ο Δημοτικό Σχολείο ) 138 87 225 9 242 420 8
96ο ( Λύκειο Λιβαδίου ) 123 72 195 5 205 418 5
97ο ( 1ο Δημοτικό Σχολείο ) 148 95 243 6 257 420 8
98ο ( Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο ) 156 76 232 1 243 419 10
99ο (Γυμνάσιο) 165 65 230 245 418 15
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1035 544 1600 32 1681 2934 70
100ο ( Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) 154 170 324 23 374 491 27
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 154 170 324 23 374 491 27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1189 714 1924 55 2055 3425 97