Βάσει του υπ’ αριθ. 410/2010 εγγράφου του Δικτύου «Περραιβία», με το οποίο γνωστοποιείται η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου «Περραιβία» στις 5.12.10, καθώς και η περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. στις 12.12.10, το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα», στη συνεδρίασή του στις 28.11.10, όρισε ως εκπρόσωπο τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Θωμά Λιόλιο, ο οποίος, με ειδικό πληρεξούσιο, θα ασκήσει ελεύθερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.