Στις εκλογές για το νέο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο του Δικτύου «Περραιβία», που έγιναν στην Ελασσόνα την Κυριακή 5.12.10, εκλέχθηκε, μεταξύ των άλλων, και ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης κ. Θωμάς Π. Λιόλιος, καθώς είχε οριστεί εκπρόσωπος από το Σύλλογο για το σκοπό αυτό.

Κατά την παρουσίαση των υποψηφίων, ο κ. Λιόλιος παρουσίασε την ιδιότητα που έχει στο σύλλογο της Δολίχης και το επάγγελμά του. Ανέφερε ότι το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης αναγνωρίζει το έργο του δικτύου «Περραιβία» και συγχαίρει το απερχόμενο Δ.Σ.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις εξής προτάσεις:

  • Αξιοποίηση του Ολύμπου
  • Ανάδειξη των αρχαιοτήτων της ορεινής Περραιβίας, με τη συνέχιση των ανασκαφών, την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και την ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου.
  • Προσπάθεια, με κάθε θεμιτό τρόπο, για την αποτροπή της εξόρυξης του λιγνίτη στην περιοχή της Ελασσόνας.
  • Αναζήτηση τρόπων για την ανάπτυξη της επαρχίας Ελασσόνας, όπως με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με επιστημονικές συμβουλές στους αγρότες και επαγγελματίες της περιοχής με ειδικές ημερίδες κλπ.
  • Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τους Συλλόγους.

«Για την επίτευξη αυτών των στόχων», ανέφερε, «καθώς και για άλλων θεμάτων που ήδη υπάρχουν ή θα προκύψουν, επιβάλλεται η συνεργασία όλων των νέων μελών του Δ.Σ., η μετέπειτα συνεργασία με τους συλλόγους που απαρτίζουν το Δίκτυο «Περραιβία», καθώς και η σύσφιξη της σχέσης του Δικτύου με τους συλλόγους,». Ανέφερε, επίσης, ότι «απαιτείται η συνεργασία με κάθε σχετικό επιστήμονα, με το νέο Δήμο Ελασσόνας, με την Περιφέρεια, με υπηρεσίες όπως το Δασαρχείο, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και άλλους φορείς».

Τόνισε ότι μέσα από τη διαφορετικότητα των μελών του Δ.Σ. θα προκύπτουν νέες ιδέες, αφού το Δ.Σ. θα αποτελείται από νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά και από παλαιότερους που έχουν την εμπειρία. Τέλος, ανέφερε ότι «σήμερα δεν είναι κερδισμένος αυτός που έχει τη γνώση –διότι είναι αδύνατον κανείς να γνωρίζει τα πάντα– αλλά αυτός που έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να συνεργάζεται με εκείνον που έχει την ειδική γνώση για κάθε θέμα».