Ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του και τους εκπροσώπους Φορέων της Δολίχης σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 6:00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δολίχης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

ΘΕΜΑ 2ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010

ΘΕΜΑ 3ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Η παρουσία των μελών του Συλλόγου είναι απαραίτητη.