Στις 25 Δεκεμβρίου η ποδοσφαιρική ομάδα της Δολίχης «Ο Δολιχιακός», διοργανώνει χοροεσπερίδα στο κέντρο «Παλιόχανο». Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους!