Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση από τον Σύλλογο Ενημερωτών Θεμάτων Υγείας το Σάββατο 15.1.11, 5:00 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Δολίχης.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ανωτέρω συλλόγου, ο υπεύθυνος των ενημερώσεων, κ. Χρ. Νέστορας, παρουσίασε τα θέματα: Πρόληψη, Πρώτες Βοήθειες, Πολυφαρμακία και Φυτοφάρμακα.

Στη συνέχεια ακολούθησε ζωηρή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους για διάφορα θέματα υγείας.