Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ίδρυση εθελοντικής ομάδας, η οποία θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος (πυρκαγιές, καθαριότητα κλπ.) να δηλώσουν συμμετοχή στον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης κ. Π. Τσακνάκη.

Η εθελοντική ομάδα θα λειτουργεί αυτόνομα, όπου αυτή κρίνει σκόπιμο, σε συνεργασία με τους τοπικούς Φορείς.

Ο Πρόεδρος Τ.Σ. Δολίχης

 

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και μέσω του e-mail του Πολιτιστικού Συλλογου Δολίχης : dolihi@yahoo.gr