Δείτε on line την κατάσταση του ασύρματου Δικτύου WiFi στη Δολίχη. Ο σχετικός σύνδεσμος τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος του αριστερού πάνελ της ιστοσελίδας και θα βρίσκεται εκεί μόνιμα.