Δημοσιεύεται η εργασία του Αθ. Τσιόγκα, φοιτητή της Σχολής Εμπορίας και Διαφήμισης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε την εξής διαδρομή:
Από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας/ Άρθρα/ Εργασίες Φοιτητών/ Εμπορίας και Διαφήμισης/ Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας.